Imaxe ilustrativa de traballos en parcelacións de terreos Imaxe ilustrativa de traballos en instalacións industriais Imaxe ilustrativa de traballos en construción de túneles Imaxe ilustrativa de traballos en obras marítimas Imaxe ilustrativa de traballos en obras hidráulicas Imaxe ilustrativa de traballos de restauración de patrimonio histórico Imaxe ilustrativa de campos de golf Imaxe ilustrativa de seguimento de obras

Estás en:

Noticias

Non hai ningunha noticia publicada.

Compromiso de calidade

Imaxe ilustrativa de compromiso de calidade dos servizos

Rapidez, independencia e flexibilidade son as tres cualidades que certifican o compromiso de calidade en todos e cada un dos nosos servizos.

Inicio de sesión

Actividades

Servizos topográficos clásicos

Levantamentos topográficos

Servizos topográficos 1 Servizos topográficos 2 Servizos topográficos 3

Nivelacións

Replanteo zapatas nave Replanteo firmes e muro Replanteo excavacións

 • Aliñacións
 • Replanteos
 • Cubicacións
 • Deslindes
 • Mouteiras
 • Parcelacións e segregacións

Servizos topográficos específicos

Escaneados

Escaneado de barco 1 Escaneado de barco 2

Nivelacións de precisión

Vista exterior do túnel Perfís do túnel Detalle da obra no túnel Pilotaxe Moaña Replanteo porto de Valencia Replanteo porto

 • Túneles
 • Obras marítimas

Batimetrías

Servizos de valoración e tasación

Valoración de terreos

Valoración de construcións

 • Valoración de plantacións arbóreas, arbustivas e viveiros
 • Valoración de melloras
 • Valoracións pecuarias
 • Valoración de augas
 • Tasación de danos
 • Tasación de indemnizacións
 • Tasación de maquinaria
 • Tasación de madeiras

Servizos de elaboración de informes, ditames, peritacións, arbitraxes...

Sobre proxectos, obras e instalacións

Determinación de causas de avarías, danos, defectos, enfermidades, pragas, etc.

 • Informes ante tribunais: peritacións agrícolas e forestais
 • Partición de herdanzas
 • Informes sobre patentes
 • Recoñecementos e inscricións de terreos, maquinarias, construcións, etc.
 • Legalización de augas, tramitación técnica ante organismos oficiais (Catastro, Concentración Parcelaria, Concellos, etc.)

Servizos para proxectos infraestructurais e do Medio Ambiente

De infraestrutura

Condución de augas Campos de golf Obras hidráulicas

 • Edificacións e instalacións rurais e forestais
 • Ordenación de chans agrícolas e forestais
 • Condución de augas
 • Repoboacións forestais
 • Peche de leiras
 • Parques e xardíns, campos de golf, etc.

Ambientais

 • Recuperación e conservación de espazos naturais
 • Estudos de valoración de impacto ambiental
 • Aproveitamento e reciclaxe de residuos
 • Depuradoras
 • Turismo rural (paisaxismo, sendeirismo, etc.)

Servizos de delineación e dixitalización

Delineación de todo tipo de proxectos en 2D e 3D

Delineación e dixitalización de mapas 1 Delineación e dixitalización de mapas 2

Dixitalización de planos

Servizos de seguimento de obras

Seguimento topográfico de viarios Control de armados Control de diques e terrapléns


Información de contacto:
Teléfono: 986 415 883
Móbil: 630 012 476
Email: info@bertana.es

Nota legal | ©2009-24 Bertana Ingeniería, S.L.L. | Contacto

Imagen Certificación ISO 9001 Imagen Certificación ISO 14001

Enderezo:
Calle Ecuador, 36 – 5º Izquierda
36203 Vigo (Pontevedra)

Proxecto financiado
Logo do IGAPELogo da Consellería de Economía e Industria